• Hotline: 0907 817 187
  ( Mr. Tuyên )

  ?phucanthai

  Hotline: 091 926 1868
  ( Mr Hiếu )

  Skype

Các trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất

Ngày Đăng: 16/10/2013  |  Lượt xem: 2649 lần

Giải quyết vấn đề thời hạn hết quyền sử dụng đất 20 năm đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 1993. Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân,

Có 2 trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

Trường hợp thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được Nhà nước giao khi thực hiện:

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài;

Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 
Trường hợp thứ hai, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định nêu trên và đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối do được công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức được giao đất nông nghiệp;

Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

Do nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được kéo dài thời hạn sử dụng đất thì được thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Trình tự, thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013.

Nghị quyết số 49/2013/QH13 ghi rõ:
 Khi hết thời hạn sử dụng, Nhà nước không điều chỉnh lại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai số 13/2003/QH11; hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành, khi đó thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).


(PL - 16/10/2013)

Tp.HCM : Đất nông nghiệp hết thời hạn được tiếp tục sử dụng.

“Đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được tiếp tục sử dụng cho đến khi Luật Đất đai 2003 sửa đổi có hiệu lực thi hành mà không phải làm bất kỳ thủ tục nào (trừ trường hợp có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch hoặc do vi phạm pháp luật đất đai)”.

Sở TN&MT vừa có thông báo gửi 24 quận, huyện như trên theo chỉ đạo của UBND TP.

Theo đó, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận (GCN) hoặc đăng ký biến động đất đai thì thời hạn sử dụng ghi trên GCN mới là: “Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất đai 2003 sửa đổi có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày… (là ngày hết hạn trên GCN cũ). Trường hợp GCN đã hết hạn nhưng người dân có nhu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất thì đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để được xác nhận tương tự như trên vào trang bốn GCN.

(PL - 14/12/2013)


Bài viết cùng chuyên mục

BÌNH LUẬN

 • cukuramvu cukuramvu 14/12/2017

  すべての ://cukurambareskort.com/top 投稿者

 • Mashacib Mashacib 14/12/2017

  This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any anti-botnet captcha. Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo, Yandex, VKontakt

 • bibliotqy bibliotqy 13/12/2017

  すべての ://bibliotecaistoreco.com/top/Anal 投稿者

 • Williamsig Williamsig 07/12/2017

  Buy Essay - EssayErudite.com Where to buy essay online ? Our experienced writers can boast higher degrees in addition to exceptional writing skills. You now have a great chance to buy essay papers online with only a couple of clicks. Buy

 • JamesTen JamesTen 07/12/2017

  Best Essay Writing Service - EssayErudite.com Looking for the best essay writing service can turn into a pain in the neck especially if you are not an experienced essay buyer. EssayErudite.com is well known among students from the USA, UK, Can

 • HaroldTycle HaroldTycle 07/12/2017

  Write My Essay For Me - EssayErudite.com Can You Write Essay For Me ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer? We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probab

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN